Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Ստորին մասում քանդակված է որսի տեսարան: Պարունակում է արձանագրություն: Հուշարձանի ձախ մասը թեթև քայքայված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, ներկայումս գտնվում է քայքայված վիճակում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի, բուսական ( խաղողի ) բարձրաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կոպտատաշ քարի վրա, որը ներկայումս տարբեր հատվածներում վնասվածքներ ունի: Ուշագրավ է մեծադիր խաչի, բուսական, հյուսքեն զարդաքանդակներով և բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կիսամշակ քարի վրա: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է: Վերին աջ և ստորին ձախ մասերը կոտրված են: Աչքի է ընկնում մեծադիր գեղեցկահյուս խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հացի գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է, վերին ձախ հատվածը կոտրված: Աչքի է ընկնում գեղեցկահյուս խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին երկու կողմերում՝ կան նմանատիպ խաչապատկերներ: Շուրջը տարածվում է հյուսքեն զարդանախշեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարն ագուցված է եկեղեցու արևմտյան պատին, մուտքի ձախ կողմում: Պարունակում է ուշագրավ քանդակներ՝ մեծադիր խաչ, հյուսքեն զարդաքանդակներ: Մեջտեղից կոտրված է, ստորին հատվածը՝ եղծված:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանն ագուցված է եկեղեցու արևմտյան պատին, մուտքի աջ կողմում: Պարունակում է ուշագրավ քանդակներ՝ մեծադիր խաչ, հյուսքեն, բուսական ( խաղողի ) զարդաքանդակներ: Ստորին մասում պարունակող արձանագրությունը եղծված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն, բուսական զարդաքանդակներով: Ստորին մասում ունի արձանագրություն, որն եղծված է և անընթեռնելի:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարն ագուցված է եկեղեցու մուտքի վերին աջ կողմում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն և բուսական դրվագազարդումներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանն ագուցված է եկեղեցու մուտքի աջակողմյան պատին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն, երկրաչափական և բուսական դրվագազարդումներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարն աչքի է ընկնում նուրբ զարդաքանդակներով՝ բուսական զարդանախշերով: Կենտրոնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակն է՝ ըստ մարդկային պատկերացումների կենաց ծառ, որի ստորին երկու կողմերին՝ կան նմանատիպ, փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ մոխրագույն է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան հինգ փոքր խորաքանդակ խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Եղիշե "
Խաչքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ սպիտակավուն: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում կան երկու փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Վահանանց տափ "
Խաչքար " Վահանանց տափ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Գտնվում է ընկած վիճակում: Պարզատիպ է: Աչքի է ընկնում խորաքանդակ խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Վահանանց տափ "
Խաչքար " Վահանանց տափ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Հուշարձանը կերտված է կոպտատաշ քարից: Գտնվում է ընկած վիճակում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում և վերին ձախ հատվածում՝ կան երեք խորաքանդակ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Վահանանց տափ "
Խաչքար " Վահանանց տափ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կոպտատաշ քարից: Գտնվում է թեքված վիճակում: Պարզատիպ է: Աչքի է ընկնում երեք խորաքանդակ խաչերով: Ստորին աջ հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Վահանանց տափ "
Խաչքար " Վահանանց տափ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   9-11-րդ դարեր

Հուշարձանը գտնվում է " Վահանանց տափ " գերեզմանոցում: Ընկած վիճակում է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասում՝ բուսական զարդանախշեր կան: Կերտված է կոպտատաշ քարից:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ամենափրկիչ "
Խաչքար " Ամենափրկիչ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գյունե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարն ագուցված է Ամենափրկիչ եկեղեցու արևմտյան պատին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում կան՝ երկու մարդկային պատկերաքանդակներ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կոհակ "
Խաչքար " Կոհակ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գյունե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   9-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է <<Կոհակ>> եկեղեցու մոտ, հենված մեկ այլ խաչքարի պատվանդանին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, զարդանախշերը եղծված են: Կերտված է կիսամշակ քարից, ստորին աջ հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կոհակ "
Խաչքար " Կոհակ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գյունե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է <<Կոհակ>> եկեղեցու խորանում, խրված է հողի մեջ: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական զարդանախշերով: Խաչքարի վերնամասի աջ կողմը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կոհակ "
Խաչքար " Կոհակ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գյունե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է <<Կոհակ>> եկեղեցու խորանում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն զարդանախշերով, որոնք հազիվ են նշմարվում հողմնահարված լինելու պատճառով: Ստորին մասը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գյունե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   10-12-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է դեպի <<Կոհակ>> սրբատեղիի տանող ճանապարհի աջ եզրին: Ունեցել է զարդանախշեր, որոնք ժամանակի ընթացքում եղծվել-հողմնահարվել են: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կյիրիզմանոտ "
Խաչքար " Կյիրիզմանոտ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Մյուրիշեն գյուղ
Ժամանակը՝   15-17-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Արտաքուստ ունի մոխրագույն տեսք: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական զարդանախշերով: Եզրամասերը նախշազարդված էին, ցավոք ներկայումս եղծված են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կյիրիզմանոտ "
Խաչքար " Կյիրիզմանոտ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Մյուրիշեն գյուղ
Ժամանակը՝   15-17-րդ դարեր

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Արտաքուստ ունի մոխրագույն տեսք: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական զարդանախշերով ( խաղողի ): Եզրամասերը նախշազարդված են հյուսքեն զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ճանճանոց "
Խաչքար " Ճանճանոց " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Մյուրիշեն գյուղ
Ժամանակը՝   15-16-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Արտաքուստ ունի մոխրագույն տեսք: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական զարդանախշերով ( խաղողի ): Եզրամասերը նախշազարդված են հյուսքեն զարդաքանդակներով: Խաչքարը խրված է հողի մեջ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ննգի գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու բակում: Կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Ունի ուշագրավ տեսք: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական ( խաղողի ), հյուսքեն զարդաքանդակներով: Ստորին մասում ունի պատկերաքանդակ և արձանագրություն, որի մի մասը եղծված է: Խաչքարի ձախ եզրամասը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ննգի գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Հուշարձանն ագուցված է եկեղեցու հարավային կողմի, պատուհանի վերնամասում: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում 4 խաչերի բարձրաքանդակներով: Կրաքարից է, արտաքուստ սպիտակավուն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ննգի գյուղ
Ժամանակը՝   11-13-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու սյուներից մեկի վրա: Կրաքարից է, արտաքուստ՝ սպիտակ: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական, հյուսքեն զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ննգի գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1523թ.

Հուշարձանն ագուցված է եկեղեցու հարավային կողմի երկրորդ պատուհանի վերնամասում: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում կան երկու փոքր խաչեր: Կրաքարից է, արտաքուստ՝ սպիտակավուն:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը