Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Խաչքար " Երե չփրներ "
Խաչքար " Երե չփրներ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Եմիշճան գյուղ
Ժամանակը՝   13-14-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է <<Երե չփրներ>> գերեզմանոցի ստորին մասում: Կերտված է կոպտատաշ քարի վրա, կիսով չափ մամռապատ է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Քիվի և եզրամասերի զարդանախշերը եղծված-հողմնահարված են: Խաչքարի ստորին մասը ջարդված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը ագուցված է եկեղեցու հյուսիսային պատի մեջ: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան չորս փոքր խաչեր: Վերնամասում առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը ագուցված է եկեղեցու խորանի լուսամուտի վերնամասում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն զարդանախշերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը ագուցված է եկեղեցու հյուսիսային պատի մուտքի երկրորդ որմնամույթի արևելահայաց ճակատին: Ունի փոքր չափեր: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչեր: Վերնամասը պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է եկեղեցու հարավային պատի երկրորդ որմնամույթի արևմտահայաց ճակատին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է եկեղեցու հյուսիսային պատի մուտքի մույթի մյուս եզրին: Ունի փոքր չափեր: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի "
Խաչքար " Բերդահոնջի եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է եկեղեցու հարավային պատի առաջին որմնամույթի արևմտահայաց ճակատին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Խերխան գյուղ
Ժամանակը՝   11-12-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի աջ եզրին: Ունի ուշագրավ տեսք: Աչքի է ընկնում ոչ միայն երեք մեծադիր խաչի բարձրաքանդակներով, այլև ուշագրավ է գեղեցկազարդ, բուսական ու երկրաչափական քանդակներով: Ստորին մասում մարդկային պատկերաքանդակներ են: Խաչքարի վերին աջ հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Ունի ուշագրավ տեսք: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական (խաղողի ), հյուսքեն զարդաքանդակներով: Խաչքարի եզրային զարդանախշերի մի մասը եղծված, հողմնահարված են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում՝ կան 4 փոքր խաչեր: Քիվի ձախ եզրը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային պատի՝ պատրհանի աջ կողմում: Կերտված է կրաքարից: Ուշագրավ է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին և վերին մասերում կան 4 փոքր խաչապատկերներ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում կան երկու փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային պատի՝ պատրհանի ձախ կողմում: Կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ սպիտակավուն: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում կան երկու փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար, 1254թ.

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու բակում՝ հենված հարավային պատին: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն նախշազարդերով: Զարդաքանդակների մի մասը եղծված, հողմնահարված են: Ստորին մասում առկա է արձանագրություն, որի միայն առաջի տողն է ընթեռնելի, մնացած մասը գտնվում է հողի տակ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կարմիր եղցի "
Խաչքար " Կարմիր եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1576թ.

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու ձախ կողմում: Երևում է միայն վերին մասը: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով և հյուսքեն, գեղեցկազարդ, բուսական ու երկրաչափական քանդակներով: Քիվի հատվածում ունի արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կարմիր եղցի "
Խաչքար " Կարմիր եղցի " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1586թ.

Հուշարձանը գնտվում է եկեղեցու խորանի աջ կողմում: Երևում է միայն վերին մասը: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով և հյուսքեն, գեղեցկազարդ, բուսական ու երկրաչափական քանդակներով: Պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Դերունց "
Խաչքար " Դերունց " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ծովատեղ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Վայրը, որտեղ գտնվում է խաչքարը, կոչվում էր՝ <<Դերունց սուրբ>>: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչերի բարձրաքանդակներով: Պահպանվել է միայն վերնամասը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Երեք Մանկունք "
Խաչքար " Երեք Մանկունք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կարմիր շուկա գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ընկած է եկեղեցու բակում: Ագուցված է եղել եկեղեցու պատի մեջ, որպես անկյունաքար: Կերտված է կիսամշակ քարի վրա: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որը ներառված է շրջանակի մեջ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Երեք Մանկունք "
Խաչքար " Երեք Մանկունք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կարմիր շուկա գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու ներսում, հենված՝ հյուսիսային պատի ձախ անկյունում: Պարզատիպ է: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Մոմավառության պատճառով քիվի հատվածը սևացել է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Երեք Մանկունք "
Խաչքար " Երեք Մանկունք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կարմիր շուկա գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է եկեղեցու մուտքի աջ կողմում, կիսով չափ մամռապատ է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն զարդանախշերով: Կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Երեք Մանկունք "
Խաչքար " Երեք Մանկունք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կարմիր շուկա գյուղ
Ժամանակը՝   13-14-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու ներսում, հենված՝ հյուսիսային պատին: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով և հյուսքեն, բուսական զարդաքանդակներով: Ստորին աջ հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար, 1291թ.

Խաչքարն ունի ուշագրավ տեսք: Այն աչքի է ընկնում ոչ միայն մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, այլև ուշագրավ է գեղեցկազարդ, բուսական, կենդանական ու երկրաչափական քանդակներով: Ստորին մասում ունի արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչապատկերներ: Առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին և ստորին մասերում կան 4 փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   21-րդ դար, 2007թ.

Խաչքարը կերտված է մոխրագույն գրանիտից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն, բուսական զարդաքանդակներով: Ստորին մասում ունի արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ջրատափեր "
Խաչքար " Ջրատափեր " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   10-12-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կրաքարից՝ 3 կողք-կողքի մեծադիր խաչապատկերներով, որոնցից մեկը քերված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ջրատափեր "
Խաչքար " Ջրատափեր " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   10-12-րդ դարեր

Հուշարձանը կերտված է մոխրագույն քարից: Անարձանագիր է ու պարզատիպ՝ միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Քիվի հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կավահան գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարն ագուցված է եկեղեցու հյուսիսային պատին, ավանդատան կողքին, մկրտության ավազանի ձախ կողմում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական, երկրաչափական և հյուսքեն զարդաքանդակներով: Աջ կողմը սվաղված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Պտկես բերք "
Խաչքար " Պտկես բերք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կավահան գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու խորանում՝ խրված է հողի մեջ: Երևում է միայն վերնամասը: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի վերին մասում կան երկու խորաքանդակ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Պտկես բերք "
Խաչքար " Պտկես բերք " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կավահան գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային պատի մոտ, հենված է ծառին: Բավական գեղեցկահյուս խաչքար է: Աչքի է ընկնում երեք խաչերի բարձրաքանդակներով, հյուսքեն և բուսական զարդանախշերով:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը