Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Գտնվում է գավթում: Կերտված է կրաքարից: Օգտագործվել է որպես գեղազարդման միջոց: Ներկայումս տեղահանված է: Աչքի է ընկնում նրբին զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է Իշխանագետի աջ ափին: Ցավոք, ասեղնագործ այս հուշարձանը ներկայումս գտնվում է ջարդոտված վիճակում: Բուն խաչքարից մնացել է վերնամասը՝ խորաքանդակ զարդանախշերով: Պահպանվել է նաև արձանագրության մնացորդները:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Կերտված՝ կոպտատաշ հրաբխային քարից այս խաչքարը, թվագրվում է 12-13-րդ դարերով: Պարզատիպ է, մեծադիր խաչերի բարձրաքանդակով, որոնցից աջակողմյանը չի պահպանվել:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կիսովին կոտրված է: Կերտված է տեղական դարչնագույն հրաբխային քարից: Ստորին մասի զարդաքանդակները պահպանվել են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է հրաբխային քարից: Պարզատիպ է երեք խաչաքանդակներով: Ներքևի աջ անկյունը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Գեղեցկազարդ այս հուշարձանը կերտված է հրաբխային քարից: Աչքի է ընկնում բուսական զարդաքանդակներով և մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը տեղահանված է 2-րդ եկեղեցուց: Ստորին ձախ հատվածը կոտրված է: Պարզատիպ, առանց զարդաքանդակների: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Վերին և ստորին աջ անկյունները կոտրված են: Պահպանվել է մեծադիր խաչի վերնամասը և երկու հավասարաթև պարզատիպ խաչապատկերներ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը պարզատիպ է՝ կերտված կոպտատաշ, արտաքուստ սպիտակավուն քարից: Պատկերված է մեծադիր խաչ և մի քանի փոքր խորաքանդակ խաչեր եզրամասերում:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Բուն խաչքարից պահպանվել է վերին աջ մասը՝ " Խաչս ակ... " արձանագրությամբ և մեծադիր խաչի զգալի մասը՝ երիզված հյոււսքեն-մանվածո զարդանախշերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը փոքր չափերի է, միակ խորաքանդակ, պարզատիպ խաչով: Ձախ կողմը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է սպիտակավուն քարից: Պարզատիպ է, խաչի ստորին մասում առկա է մեծատառերով գրված երկտող արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է սևավուն քարից: Եզրամասերը կոտրատված են: Ուշագրավ է պարզատիպ խաչաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչով և հորիզոնական թևերի պարզատիպ խաչապատկերներով: Պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանն արտաքուստ ունի մոխրագույն տեսք: Ուշագրավ է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Առկա է բուսական, հյուսքեն զարդաքանդակներ, ճակատային մասը (քիվը) քիչ թեքությամբ է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Գտչավանք "
Խաչքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է, սպիտակ գույնի: Պարզատիպ է, վերնամասը մոտ 20սմ լայնությամբ կոտրված: Ուշագրավ է կենտրոնական մեծադիր խաչի և 4 փոքր խաչանշաններով: Ամբողջացնում է խաչքարը՝ հյուսքեն զարդանախշերը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Կարմիր "
Խաչքար " Կարմիր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տումի գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Ստորին հատվածը ամբողջությամբ կոտրված է: Աչքի է ընկնում կենտրոնական մասում՝ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Թագավորի գերեզման "
Խաչքար " Թագավորի գերեզման " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տումի գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է, արտաքուստ պարզ ձևավորումներով: Ուշագրավ է մեծադիր խաչի, հյուսքեն զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Թագավորի գերեզման "
Խաչքար " Թագավորի գերեզման " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տումի գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը պարզատիպ է՝ խորաքանդակ խաչի պատկերվ: Ստորին մասը կոտրված է: Կերտված է կրաքարից: Չափերով փոքր է ունի նեղ երկարավուն տեսք:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Ցոր գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում լայնաթև խորաքանդակ մեծադիր խաչով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Ցոր գյուղ
Ժամանակը՝   21-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է Ցոր-Հադրութ տանող ճանապարհի ամենաբարձր հատվածում, բլրի վրա: Կերտված է կարմիր տուֆից: Նվիրված է Արցախյան պատերազմում զոհված 5-րդ բրիգադի մարտիկներին, խաչքարի ստորին մասում նռան, իսկ ձախ մասում՝ արծվաքանդակ մեծադիր խաչով, վերին մասում՝ խաղողի քանդակ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Քարինգ գյուղ
Ժամանակը՝   11-13-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կոպտատաշ քարից: Մեջտեղից կոտրված է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում առկա է փոքր խաչաքանդակ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Քարինգ գյուղ
Ժամանակը՝   11-13-րդ դարեր

Հուշարձանը գտնվում է թեքված վիճակում, կիսով չափ խրված է հողի մեջ: Կենտրոնում գտնվող մեծադիր խաչն և ստորին երկու խաչերը հողմնահարված են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Քարինգ գյուղ
Ժամանակը՝   11-13-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է թեքված վիճակում: Կերտված է կոպտատաշ քարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին աջ հատվածում՝ կա փոքր խաչապատկեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ջուխտ խաչ "
Խաչքար " Ջուխտ խաչ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ավդուռ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է սրբատեղիի կենտրոնում: Բաժանված է երեք մեծ բեկորների: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն, բուսական զարդանախշերով: Մեծադիր խաչի աջ թևի ստորին մասում ունի եղծված արձանագրություն: Խաչքարի կողքին ընկած է նրա պատվանդանը:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ավդուռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է բնակավայրի ակումբի բակում: Սկզբնապես օգտագործվել է որպես շինաքար, այնուհետև հանվել է պատից: Աչքի է ընկնում միակ խորաքանդակ խաչով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Աշան գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է <<Ս. Աստվածածին>> եկեղեցու հարավային պատի ձախ անկյունում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, հյուսքեն և բուսական զարդանախշերով: Ստորին հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Աշան գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է գերեզմանոցի կենտրոնում, բլրի գագաթին: Կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում միակ խաչի բարձրաքանդակով: Կիսով չափ թաղված է հողի մեջ:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Բերդաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը կրաքարից է, ներքնամասը՝ կոտրված: Ունի լայն քիվ: Կենտրոնական մասում մեծադիր խաչի պատկերաքանդակն է, ստորին ուղղահայաց խաչաթևի երկու կողմում՝ փոքր խաչքարերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Թազա սուրբ "
Խաչքար " Թազա սուրբ " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Եմիշճան գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է <<Թազա սուրբ>> եկեղեցու արևելյան կողմում, խորանի վրա: Կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Քիվի և եզրամասերի զարդանախշերը եղծված-հողմնահարված են:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը