Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար

Տապանաքարին առկա է 19-րդ դարին և 20-րդ դարերին բնորոշ պատկերաքանդակներ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   1911թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Տապանաքարի վրա առկա է մի քանի պատկերաքանդակ: Արևելակողմ նիստի վրա կա արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   1898թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Պարունակում է ուշագրավ տեղեկություն այստեղ ամփոփված արքունի անտառապահ Պետրոս Սարգսյանի մասին: Քարի հակառակ կողմում խաչի բարձրաքանդակ է ի մի քանի պատկերաքանդակ:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Մեծ շեն>>
Տապանաքար <<Մեծ շեն>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ շեն գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ-դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Ուշագրավ է պատկերաքանդակներով: Սալը աջ և ձախ հատվածներից կոտրված է՝ պահպանվել է միայն կենտրոնական հատվածը:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Հըրթըպտոկ>>
Տապանաքար <<Հըրթըպտոկ>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ շեն գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Պատկանում է Սարգիս քահանա Տեր-Սիմոնյանին և Դանիել Քահանային: Այն տեղադրվել է լեռան վրա ավելի ուշ՝ 1991թ., ի հիշատակ քահանա Տեր Սիմոնյանի և Դանիել քահանա Տեր Սարգսյանի: Առկա է արձանագրություն: Արձանագրությունը՝ «Սարգիս քահանա տեր Սիմոնյան, Տանիել քահանա տեր Սարգսյան. մահացել է 1991թ., հիշատակ իր որդիներից»:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Ճանկաթաղ գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Նիստի վրա պատկերված են որոշակի դրվագաքանդակներ:

Մանրամասն...
Խաչքար <<Մեհմանա>>
Խաչքար <<Մեհմանա>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մեհմանա գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Տապանաքարի վրա պատկերված են կլոր վերջավորությամբ գավազաններ: Սալի վրա առկա է նաև արձանագրություն, որն ընթեռնելի չէ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Ուշագրավ է իր բարձրաքանդակներով՝ բուսական և երկրաչափական զարդաքանդակներով: Առկա է նաև արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   1896թ.

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում պատկերաքանդակներով և արձանագրությամբ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   1897թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից:Հետաքրքրություն են ներկայացնում զարդաքանդակները:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Վարդաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Գերեզմանատան ամենաուշագրավ և համեմատաբար վաղ շրջանի տապանաքարն է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով և մի քանի պատկերաքանդակներով:

Մանրամասն...
Տապանաքար<<Կարմիր վանք>>
Տապանաքար<<Կարմիր վանք>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Վաղուհաս գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Այն վանքը կառուցող Սակռ իշխանի գերեզմանաքարն է: Առկա է նաև արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Չափար գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դդ

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Գտնվում է գերեզմանոցի արևելան հատվածում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի պատկերով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   17-18-րդ դդ

Հուշարձանն աչքի է ընկնում վեց ծաղկազարդ վերջույթներով խաչերի բարձրաքանդակներով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   1491թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Սալը 2 կողմից կոտրված է: Տեղադրված է գավթում՝ Տեր-Վարդանի շիրիմի վրա:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   1298թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Գտնվում է գավիթի հյուսիսային պատի տակ: Սալի վրա առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Հավանաբար այն տեղադրվել է Վաչագան թագավորի մահից հետո՝ նրա հիշատակաին:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Թալիշ գյուղ
Ժամանակը՝   1891թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Տապանաքարի վրա առկա է արձանագրություն, որից ձախ հեծյալի պատկերաքանդակ է:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Թալիշ գյուղ
Ժամանակը՝   1640թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Պատկանում է 17-րդ դարին:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Թալիշ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարը գտնվում է Հոռեկա վանքի հյուսիս-արևելյան պատի տակ: Տապանաքարի վրա առկա է հեծյալի պատկերաքանդակ և մի քանի խաչի բարձրաքանդակ:

Մանրամասն...
Տապանաքար << Երից մանկանց>>
Տապանաքար << Երից մանկանց>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Սալի մի երեսին առկա են պատկերաքանդակներ: Սալի մյուս կողմում առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Մուղդուսի>>
Տապանաքար <<Մուղդուսի>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Զուրկ է քանդակներից:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Մուղդուսի>>
Տապանաքար <<Մուղդուսի>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարն ուշագրավ է արևմտահայաց վերնամասում կլոր շրջանակի բարձաքանդակով:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Մուղդուսի>>
Տապանաքար <<Մուղդուսի>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Արևմտահայաց նիստի վրա առկա է շրջանակի բարձրաքանդակ:

Մանրամասն...
Տապանաքար <<Մուղդուսի>>
Տապանաքար <<Մուղդուսի>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Ուշագրավ է երեք հավասարաթև խաչերի բարձրաքանդակներով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   19-20-րդ դդ

Տապանաքարն աչքի է ընկնում ծաղկազարդ և կենդանատիպ քանդակներով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Հաթերք գյուղ
Ժամանակը՝   19-20-րդ դդ

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Ունի ուշագրավ կառուցվածք: Սալի վրա առկա է նաև արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Կիչան գյուղ
Ժամանակը՝   1781թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Սալի եզրամասերը կոտրված են, վնասված է նաև արձանագրությունը: Ուշագրավ է նաև թռչնակերպ խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Կիչան գյուղ
Ժամանակը՝   1752թ.

Տապանաքարը պատրաստված է կրաքարից: Սալի դիմերեսին պատկերված է գավազան, որի երկու կողմերում առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքաչ
Տապանաքաչ ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Դրմբոն գյուղ
Ժամանակը՝   1276թ.

Հուշարձանը գտնվում է «Մանդուռ» կոչվող տեղանքի գերեզմանոցում: Ունի արձանագրություն որը վերցված է եռագիծ շրջանակի մեջ:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը