Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Պահպանվել է միայն ներքնամասը՝ մեծադիր խաչի գեղաքանդակ պատկերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է: Քարի կենտրոնական մասում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակն է: Եզրամասերը եղծված-վնասված են և արտաքուստ քայքայված տեսք ունի:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Հուշարձանը կիսովին կոտրված է: Պահպանվել է միայն ներքնամասը՝ մեծադիր խաչով և հյուսքեն- մանվածո զարդանախշերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Վերնամասը թեքությամբ կոտրված է: Կենտրոնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակն է, հյուսքեն-բուսական նախշերով: Խաչքարի ձախ կողմում առկա է արձանագիր քար, որի որոշակի հատվածները եղծված են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, պարզատիպ է: Քարի կենտրոնական մասում խոյանում է մեծադրի խաչի բարձրաքանդակը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Վերնամասը և որոշ հատվածներ կոտրված-պոկված են:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   11-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է: Գտվնում է հողմնահարված վիճակում: Պահպանվել է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Հուշարձանը ունի կլոր վերնամաս և պարզատիպ խաչապատկեր: Զարդանախշեր չի պարունակում, կերտված է կրաքարից:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարի վերնամասը կիսակլոր է: Կերտված կրաքարից, կիսակլոր կամարի տակ միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խաչեր "
Խաչքար " Խաչեր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրենես գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է, որոշ հատվածներում հողմնահարված: Պահպանվել է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակը, հյուսքեն-մանվածո և բուսական զարդանախշերը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Մարխաթուն "
Խաչքար " Մարխաթուն " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, ունի փոքր չափեր, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, գտնվում է Մարխաթունի եկեղեցու խորանի վրա:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Ունի փոքր չափեր, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչով: Աջակողմյան հատվածը վնասված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

խաչքարը կիսովին կոտրված է: Պահպանվել է ներքնամասը: Ուշագրավ է պատկերաքանդակներով: Ստորին երկու մասում պատկերված են տղամարդիկ, որոնք պահում են մայր հողը խորհրդանշող գունդը: Հուշարձանի աջ կողմում առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   15-րդ դար

Խաչքարի կենտրոնական մասում պատկերված է մեծադիր խաչ, որի 4 կողմում առկա են փոքր խաչերի քանդակներ:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Հուշարձանը կերտված է խաչքարից, պարզատիպ է: Առկա է կենտրոնական մեծադիր խաչը և փոքր խաչապատկերներ:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ս. Աստվածածին "
Խաչքար " Ս. Աստվածածին " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Սարինշեն գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցում, հենված՝ հյուսիսային պատին: Այն կերտված է կրաքարից: Պարզատիպ՝ աչքի է ընկնում, մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Շահկախ "
Խաչքար " Շահկախ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Սարինշեն գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային պատի մոտ, կիսով չափ ջարդված է, պահպանվել է մեծադիր խաչի աջակողմյան հատվածը և ստորին մասը: Բնորոշ է 17-րդ դարին:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Վանք գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է գերեզմանոցի տարածքում, աչքի է ընկնում մեծադրիր խաչի բարձրաքանդակով, ձախ կողմում մարդկային պատկերաքանդակներ են, ստորին մասում երկրային շրջանակն է, վերին ձախ մասը վնասված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Ստորին աջ մասը կոտրված է: Ուշագրավ է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Պարունակում է կարճառոտ արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Պարզատիպ է՝ առանց եզրային զարդաքանդակների: Աչքի է ընկնում մեկ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Վերնամասի արձանագրությունը հողմնահարված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի և ստորին մասում երկու փոքր խաչերի բարձրաքանդակներով: Ուշագրավ է նաև հյուսքեն զարդանախշերը: Վերնամասում զետեղված է դժվարընթեռնելի արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Հուշարձանն ունի երկարավուն տեսք: Ագուցված է տան դարպասի եզրային պատին: Կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում գեղեցկահյուս խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կրաքարից է, պարզատիպ, կերտված կոպտատաշ քարից: Բացի միակ խորաքանդակ խաչից, ոչինչ չի պատկերված: Ըստ էության ծառայել է որպես խաչազարդ շինաքար:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Կենտրոնում մեծադիր խաչի, ստորին մասում երկու փոքր խաչերի բարձրաքանդակներով: Եզրամասերում առկա են հյուսքեն զարդանախշեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Ծիլտախաչ "
Խաչքար " Ծիլտախաչ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, կոպտատաշ, խորաքանդակ խաչով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն խաչ "
Խաչքար " Եղցուն խաչ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Կենտրոնում խոյանում է մեծադիր խաչի բարձրաքանդակը, իսկ շուրջը տարածվում է մանվածո զարդանախշեր: Ստորին մասը կոտրված է: Պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն խաչ "
Խաչքար " Եղցուն խաչ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Հուշարձանը կրաքարից է: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի և երկու փոքր խաչերի բարձրաքանդակներով: Վերնամասում առկա է արձանագրություն: Քարի ստորին աջ մասը վնասված է:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն խաչ "
Խաչքար " Եղցուն խաչ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Խաչքարը ունի փոքր չափեր: Պարզատիպ է, ներքնամասը՝ կոտրված: Աչքի է ընկնում գեղեցկահյուս մեծադիր խաչի, ստորին մասում՝ երկու փոքր խաչերի բարձրաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն խաչ "
Խաչքար " Եղցուն խաչ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչաքանդակով և վերնամասում զետեղված արձանագրությամբ: Ներքնամասը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1531թ.

խաչքարն աչքի է ընկնում ճոխ զարդաքանդակներով հյուսված 4 խաչերի բարձրաքանդակներ: Պարունակում է հյուսքեն-մանվածո, բուսական նախշեր: Ներքնամասում զետեղված է հուշարձանի կերտման տարեթիվը վկայող արձանագրություն:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը