Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1516թ.

Խաչքարը ագուցված է պատի մեջ, պատրաստված է կրաքարից, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում 2 փոքր խաչեր, ունի բուսական քանդակներ, թվագրված է ՋԿԵ՝ 1516թ:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   14-15-րդ դարեր

Խաչքարը կերտված է տեղական կրաքարից: Հատկապես ուշագրավ է բուսական զարդաքանդակները: Խաչի հորիզոնական երկու թևատակերին ըստ էության երկնային մոլորակները խորհրդանշող շրջանակներ են, ստորին մասում նույնպես բուսական քանդակներ են: Հուշարձանի վերին աջ անկյունը վնասված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է պատին, պատրաստված է կրաքարից, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում 2 փոքր խաչեր, հյուսքեն, վերին մասում արձանագրություն << Խաչս արարիչ >>:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Աչքի է ընկնում ոչ մեծ չափերով, կենտրոնում 2 զույգ խաչերի բարձրաքանդակներ են՝ շրջապատված հյուսքեն զարդանախշերով, այն ուշագրավ է նաև ստորին մասում զետեղված արձանագրությամբ, որոշ հատվածներ կոտրված, վնասված են:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   15-16-րդ դարեր

Կոպտատաշ կրաքարի վրա պատկերված է գեղեցիկ ձևավորված մեծադիր խաչի բարձրաքանդակ, որի ստորին 2 կողմերում նմանատիպ խաչեր, հուշարձանի վերին ուղղահայաց թևի 2 կողմերին բուսական քանդակներ են:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է պատի մեջ, ունի փոքր չափեր, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, բուսական, խոյաեղջյուր քանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Հուշարձանը կրաքարից է, աչքի է ընկնում տվյալ ժամանակահատվածին բնորոշ զարդաքանդակներով, կենտրոնում մեծադիր խաչն է, վերին 3 թևերին արձանագրություն, խաչքարի եզրամասերում հյուսածո զարդանախշեր են:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կրաքարից, կենտրոնում 3 մեծադիր խաչերի բարձրաքանդակներ՝ շրջափակված հյուսքեն զարդանախշերով: Խաչքարը ագուցված է պատի մեջ:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է բեմի վրա, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում 2 փոքր հավասարաթև խաչեր, հուշարձանի ներքևի մասը կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է տեղական կրաքարից, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ներքևում 2 փոքր խաչ, գեղեցկազարդ, հյուսքեն, վերևի մասում արձանագրություն << Խաչս արարիչ >>:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է տեղական կրաքարից, խորաքանդակ խաչով, ստորին մասում փոքր խաչաքանդակներ, պարունակում է արձանագրություն, դժվար ընթեռնելի: Վերնամասում ունի կիսակլոր տեսք, եզրամասերը կոտրտված են:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Խաչքարը գտնվում է կամարի ստորին մասում՝ ագուցված պատի մեջ, աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, ստորին մասում 2 փոքր միանման խաչեր, կիսակլոր վերնամաս, առանց այլևայլ զարդաքանդակների, ներքևի մասում արձանագրություն << Եղբայր կանգնեցի հայր իմոյ սուրբ նահատակաց >>, մնացածը չի պահպանվել:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Դրախտիկ գյուղ
Ժամանակը՝   15-16-րդ դար

Խաչքարը տեղադրված է << Կախան >> սրբատեղիի տարածքում: Խաչքարի վրա՝ 4 խաչաքանդակներ, որոնք ունեցել են << արարչական >> նշանակություն, ինչպես վկայում է քարի վերնամասում զետեղված արձանագրությունը:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը հենված է եկեղեցու արևելյան պատին: Կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Պարզատիպ է, միակ խորաքանդակ խաչով: Խաչի բարձրաքանդակ կա նաև խաչքարի աջ կողմում:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը տեղադրված է խորանի ձախ կողմում: Կերտված է կրաքարից: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում միակ խորաքանդակ խաչի պատկերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը տեղադրված է խորանի վրա: Պահպանվել է ստորին մասը՝ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով և հյուսկեն-մանվածո զարդանախշերով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը տեղադրված է խորանի աջ կողմում: Վերնամասը և ձախ հատվածը կոտրված է: Կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը կերտված է կոպտատաշ քարի վրա: Պարզատիպ է, աչքի է ընկնում երկու խորաքանդակ խաչերի բարձրաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու խորանի աջ կողմում: Վերնամասը և ձախ հատվածը կոտրված է: Ստորին մասում ունի արձանագրություն, որն եղծված է և դժվարընթեռնելի:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարից պահպանվել է աջ հատվածը: Կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է եկեղեցու խորանի հարավային պատին: Կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը գտնվում է եկեղեցու խորանի աջ կողմում: Պահպանվել է վերնամասը՝ մեծադիր միակ խաչի բարձրաքանդակով և հյուսկեն-մանվածո զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Նապատ "
Խաչքար " Նապատ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ագուցված է եկեղեցու խորանի հյուսիսային պատին: Կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում միակ մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով: Ունի փոքր չափեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " ԱՊԶ "
Խաչքար " ԱՊԶ " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղասեռ գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար, 2003թ.

Խաչքարը տեղադրված է ՀՄՊԶ հուշարձանի հարևանությամբ: Կերտված է դարչնագույն տուֆ քարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր գեղեցկահյուս խաչի և բուսական ու թռչնակերպ նրբին զարդաքանդակներով:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղուտ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Խաչքարը ուշագրավ է իր զարդաքանդակներով: Կիսակլոր կամարի տակ պատկերված են 4 խաչերի բարձրաքանդակներ, որի շուրջը քանդակված է բուսական հյուսքեն-մանվածո զարդանախշեր: Կիսովին կոտրված է:

Մանրամասն...
Խաչքար
Խաչքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Խանձաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   21-րդ դար

Խաչքարը կերտված է բազալտից, արտաքուստ մոխրագույն: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի քանդակով, ունի հյուսքեն զարդանախշեր: Քիվը հյուսածո է, խաչի վերևում գրված է <<1700 ամ>>, ներքևում <<Արցախյան ազատամարտի նահատակներին Հ. Այվազյանից>>:

Մանրամասն...
Խաչքար " Խանձաձոր "
Խաչքար " Խանձաձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Խանձաձոր գյուղ
Ժամանակը՝   9-10-րդ դարեր

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն է: Աչքի է ընկնում խորաքանդակ միակ խաչի բարձրաքանդակով:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Խծաբերդ գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Խաչքարն ագուցված է եկեղեցու բեմի վերնամասի աջ կողմում: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին և վերին հատվածներում երկու զույգ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Խծաբերդ գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Խաչքարն ագուցված է եկեղեցու բեմի վերնամասի աջ կողմում: Կերտված է կրաքարից: Կենտրոնում մեծադիր խաչն է, որի վերին և ստորին հատվածներում կան երկու զույգ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Խաչքար " Եղցուն ձոր "
Խաչքար " Եղցուն ձոր " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Խծաբերդ գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Հուշարձանն ագուցված է եկեղեցու բեմի վերնամասի ձախ կողմում: Կերտված է կրաքարից: Կենտրոնում մեծադիր խաչն է, որի վերին և ստորին հատվածներում կան երկու զույգ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը