Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղուտ գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար

Արձանագիր քարը տեղահանված է եկեղեցուց, արտաքուստ ունի կիսալուսնի տեսք: Վրան զետեղված արձանագրությունը ըստ էության եկեղեցուն չի վերաբերվում: Կերտված է կրաքարից, ունի սպիտակ գույն:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –ք. Հադրութ
Ժամանակը՝   19-րդ դար, 1865թ.

Կերտված է կրաքարից, ունի ուղղանկյուն ձև: Քարի ստորին մասը կոտրված է: Կենտրոնում հիշատակագիր արձանագրություն է:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար, 1890թ.

Արձանագրությունը փորագրած է կրաքարի վրա: Քարի եզրամասերը կոտրված-վնասված են:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար, 1658թ.

Հուշարձանն ունի ուղղանկյունու ձև: Առաջին հայացքից երևում է, որ քարը կոտրված է երկու մասի: Մեզ է հասել՝ յոթ տողանոց արձանագրությունը:

Մանրամասն...
Արձանագրություն " Գտչավանք "
Արձանագրություն " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է բաց դարչնագույն քարից: Եղծված է, արձանագրությունը ամբողջությամբ չի պահպանվել: Քարը տեղահանված է, նախկին տեղավայրը այժմ էլ հայտնի չէ:

Մանրամասն...
Արձանագրություն " Գտչավանք "
Արձանագրություն " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Կերտված է դարչնագույն, հրաբխային քարից: Տեղահանված է ունի ուղղանկյունու տեսք:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դդ

Արձանագրությունը փարգրված է կրաքարի վրա: Քարը կոտրված է և արձանագրությունն ամբողջությամբ չի պահպանվել: Այստեղ է տեղափոխվել Գոտկասարի եկեղեցուց:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագրության սալը կրաքարից է: Այն խաչքարի ստորին՝ արձանագիր մասն է:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   1210թ.

Արձանագրության սալը կրաքարից է: Բավական վատ է պահպանվել: Արձանագրությունը մասամբ է պահպանվել, թվակիր է

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դդ

Խաչքարը պատրաստված է կրաքարից: Քանդակը պարզատիպ է` առանց զարդաքանդակների: Սալի վրա պատկերված են 2 լայնաթև խաչեր:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար
Արձանագիր քար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մոխրաթաղ գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար

Արձանագիր քարը պատրաստված է կրաքարից: Սկզբում այն եղել է հյուսիսային որմի մեջ, իսկ այժմ՝ խորանում: Արձանագրությունը. «Ի 1881 ամի շինեցավ սուրբ ուխտս Ինն մասանց տրօք ժողովրդոց ի ժամանակս Յովսեփ վարդապետի Փինաչեանց»:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար
Արձանագիր քար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Պողոսագոմեր գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագրությունը փորագրված է կրաքարի վրա: Գտնվում է եկեղեցու խորանում: Արձանագրության մի մասը չի պահպանվել:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար  <<Սուրբեն դուզ>>
Արձանագիր քար <<Սուրբեն դուզ>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Չափար գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դդ

Արձանագրությունը վատ է պահպանվել և դժվարընթեռնելի է: Այն ըստ էության եկեղեցու քարերից է:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար  <<Սուրբեն դուզ>>
Արձանագիր քար <<Սուրբեն դուզ>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Չափար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է խաչքարի արձանագիր հատվածի բեկոր: Արձանագրությունը կիսատ է և դժվարընթեռնելի:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար  <<Սուրբեն դուզ>>
Արձանագիր քար <<Սուրբեն դուզ>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Չափար գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանն իրենից ներկայացնում է խաչքարի արձանագիր հատվածի բեկոր: Այն որոշակի տեղեկություններ է հաղորդում այդ տարածքի պատմության վերաբերյալ:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագրությունը ամբողջությամբ չի պահպանվում:<< …Սն Խոթաւա…իլա որդիս…Զիմ եղեւ ե…նյ եկեղեցին…ան>>:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագիր քարը կոտրված է: Կարդացվում են մի քանի տառեր:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>>
Արձանագիր քար <<Գետին գոմեր>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   12-13-րդ դդ

Արձանագիր քարը տեղափոխվել է Գոտկասարի ավերված եկեղեցուց: Փորագրված է կրաքարի վրա:

Մանրամասն...
Արձանագրություն <<Խորաստան>>
Արձանագրություն <<Խորաստան>> ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Կոճողոտ գյուղ
Ժամանակը՝   12-րդ դար

Խաչքարը պատրաստված է կրաքարից: Սալը կոտրված է և ներկայումս պահպանվել է մի բեկորը: Պահպանված հատվածի վրա երևում է թվակիր արձանագրության մի փոքր մասը՝ «Ո Թ Գ » (1160թ.):

Մանրամասն...
Արձանագիր քար
Արձանագիր քար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Մատաղիս գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագիր քարը գտնվում է Եղիշե առաքյալ վանքի գավթում:

Մանրամասն...
Արձանագիր քար
Արձանագիր քար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Տոնաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Շենքի անկյունաքար է, որն այժմ գտնվում է մուտքի մոտ: Սալի վրա առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Կիչան գյուղ
Ժամանակը՝   15-16-րդ դդ

Արձանագիր քարը հավանաբար խաչքարի ստորին բեկոր է: Պատրաստված է կրաքարից: Արձանագրությունն ամբողջությամբ չի պահպանվել:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Քոլատակ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Սալը կոտրված է: Պահպանվել են 11 տողանոց արձանագրության վերջին 5 տողերը: Սալը տեղադրված է եղել գավիթի արևելյան պատի մեջ՝ մուտքի վերևի:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Քոլատակ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Սալը կոտրված է. արձանագրության մեծ մասը չի պահպանվել:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Քոլատակ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Սալը կոտրված է, ներկայացված է սալի մի բեկորը: Տեքստն ըստ էության եկեղեցու հիշատակագրության մի մասն է:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Քոլատակ գյուղ
Ժամանակը՝   13-րդ դար

Արձանագրություը փորագրված է կրաքարի վրա: Վերջինս վանքի պատից է պոկվել:

Մանրամասն...
Արձանագրություն
Արձանագրություն ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Քոլատակ գյուղ
Ժամանակը՝   1265թ.

Արձանագրությունը փորագրված է կրաքարի վրա: Սալը կոտրված է, երևում է քանդակազարդ շրջանակի մի մասը:

Մանրամասն...
Արձանագրություն (վանքի աղբյուրի արձանագրություն)
Արձանագրություն (վանքի աղբյուրի արձանագրություն) ՄԱՐՏԱԿԵՐՏԻ ՇՐՋԱՆ –Վանք գյուղ
Ժամանակը՝   1886թ.

Հուշարձանը պատրաստված է կրաքարից: Համաձայն արձանագրության՝ այն պատրաստվել է 1886 թ.. բաքվաբնակ Ղազարոս Հովհաննիսյան Մայիլյանցի միջոցներով:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը