Monuments - Հուշարձաններ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շտեմարան

 

 
 
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղուտ գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1731թ.

Հուշարձանը տեղական մոխրագույն քարից է: Տապանաքարն արձանագիր է: Կերտված է կիսամշակ քարի վրա:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Թաղուտ գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1705թ.

Տապանաքարը կերտված է սրբատաշ, մոխրագույն քարի վրա: Արձանագրությունը զետեղված է քարի վերնամասում: Արտաքնապես զգալիորեն տարբերվում է տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ նմանատիպ հուշարձաններից:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Հին Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   16-17-րդ դարեր

Հուշարձանը կրաքարից է, արտաքուստ մոխրագույն: Տապանաքարի ձախ հատվածում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակն է, իսկ աջ մասում՝ մարդկային, կենցաղային պատկերներ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Մեծ Թաղեր գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար, 1871թ.

Տապանաքարը արտաքուստ ունի մոխրագույն տեսք, ուղղանկյունի է: Աչքի է ընկնում ուշագրավ արձանագրությամբ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Սարինշեն գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար, 1961թ.

Տապանաքարը գտնվում է սրբավայրի գերեզմանոցում, նվիրված է Հայրենական մեծ պատերազմում զոհված սարենշենցիների հիշատակին: Սրբատաշ է, կերտված կրաքարով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Սարինշեն գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար

Հուշարձանը իր կառուցվածքով ու ձևավորումներով միակն է գերեզմանոցում: Ունի ուղղաձիգ կառուցվածք, գագաթնամասում՝ երկրագնդի ձև հիշեցնող կլոր գունդ է: Կերտված է կրաքարով:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Սարինշեն գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար, 1900թ.

Տապանաքարը կերտված է տեղական սրբատաշ կրաքարից: Աչքի է ընկնում մեծադիր խաչի բարձրաքանդակով, որի ստորին մասում կա արձանագրութուն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Վանք գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար, 1854թ.

Հուշարձանը գտնվում է գյուղի գերեզմանոցում, արձանագրությունը եռալեզու է՝ հայերեն, վրացերեն, ռուսերեն: Ըստ արձանագրության, այն պատկանում է Վաղաթա..., որ Ստեփանոց ազգից էր և ապրում էր Թիֆլիսում: Հուշարձանի վրա կան զարդանախշեր:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Վանք գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Տապանաքարը ըստ ուսումնասիրությունների պատկանում է 18-րդ դարին, աչքի է ընկնում 4 մեծադիր խաչերի բարձրաքանդակով, հյուսածո զարդանախշերով: Հուշարձանի ստորին մասում կա արձանագրություն:

Մանրամասն...
Մելիք Եգանի տապանաքար
Մելիք Եգանի տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1744թ.

Ժամանակին տապանաքարը տեսել և արձանագրությունը վերծանել է Մակար Բարխուդարյանցը: Ըստ նրա, եկեղեցու հարավային պատին կցված է եղել մի նեղ և երկար մատուռ, որը ծառայել է որպես դամբարան Մելիքական տան համար: Այստեղ ամփոփված են եղել Մելիք Եգանի հոր Ղուկասի, Մելիք Եգանի, նրա որդիներ՝ Մելիք Արամի, Մելիք Եսայու տապանաքարերը: Այժմ դրանց մի մասն է պահպանվել:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար, 1644թ.

Տապանաքարը արտաքուստ մոխրագույն է: Ունի ուղղանկյունու տեսք: Աչքի է ընկնում զանազան զարդաքանդակներով, մանավանդ կենցաղային բնույթ ունեցող՝ թեյնիկ, մկրատ և այլն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարը կերտված է կրաքարից: Կենտրոնական մասում կողք-կողքի քանդակված են խաչապատկերներ:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Գտչավանք "
Տապանաքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է բաց դարչնագույն հրաբխային քարից: Կոտրատված է: Խորհրդային տարիներին, գավթի ավերման ժամանակ այն տեղահանել էին:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Գտչավանք "
Տապանաքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1723թ.

Տապանաքարը ունի երկարավուն տեսք: Գտնվում է վանքի մոտ: Արձանագիր է, կերտված տեղական դարչնագույն քարից, որը բերվել է վանքից արևելք գտնվող քարհանքից:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Գտչավանք "
Տապանաքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1723թ.

Հուշարձանը դարչնագույն քարից է: Ի սկզբանե գտնվում էր գավթի հարավային պատի տակ: Հիշատակած գրերը վնասված են:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Գտչավանք "
Տապանաքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1737թ.

Տապանաքարը կերտված է հրաբխային քարից: Տեղահանված է, հավանաբար գավթից: Քարի ձախ կողմը արձանագրված է:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Գտչավանք "
Տապանաքար " Գտչավանք " ՀԱԴՐՈՒԹԻ ՇՐՋԱՆ –Տող գյուղ
Ժամանակը՝   16-րդ դար, 1508թ.

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Պատկանում է Գրիգորես եպիսկոպոսին:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Բերդաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Հուշարձանը կրաքարից է, կերտված բացառիկ ճոխ պատկերաքանդակներով: Երաժիշտներ, որոնց առջև կա սեղան՝ ուտելիքներով, վերին աջ մասում պատկերված է խոհարար իսկ ձախ մասում հեծյալ զինվոր: Տապանաքարի հետևի մասում առկա է չորս խաչապատկերներ՝ կիսակլոր կամարների տակ:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Գիշի գյուղ
Ժամանակը՝   20-րդ դար, 1908թ.

Տապանաքարը իր կառուցվածքով ու ձևավորումներով միակն է գերեզմանոցում: Ունի ուղղաձիգ կառուցվածք, գագաթնամասում՝ քարե խաչով: Սպիտակ, կարծր քարից է:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Թաղավարդ գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար, 1645թ.

Տապանաքարը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային հատվածում: Թեքված վիճակում է: Աչքի է ընկնում չորս խաչերի և մարդկային պատկերաքանդակներով: Մյուս կողմում առկա է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Կոլխոզաշեն գյուղ
Ժամանակը՝   15-17-րդ դարեր

Տապանաքարը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Աչքի է ընկնում երեք մեծ խաչերի բարձրաքանդակներով: Ստորին հատվածը կոտրված է:

Մանրամասն...
Տապանաքար
Տապանաքար ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Հաղորտի գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1752թ.

Հուշարձանը գտնվում է եկեղեցու բակում: Ունի մեծ չափեր: Կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն: Ստորին մասում ունի արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1752թ.

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն է: Եզրամասերը զարդանախշված են: Տապանաքարի մի կողմում արձանագրությունն է, ստորին մասում պարունակում է հավերժության նշաններ, հակառակ կողմին պատկերված է հեծյալ, որի դիմաց երկու հոգևորականներ՝ ձեռքներին բռնած խաչերով:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար, 1741թ.

Տապանաքարը գտնվում է վանքի հարավային կողմում: Պարունակում է արձանագրություն, որի ստորին մասում կան ուշագրավ բարձրաքանդակներ՝ հեծյալ, նրան դիմավորող կնոջ ու երեխայի պատկերով:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Հուշարձանը գտնվում է եկեղեցու հյուսիսային կողմում, արձանագրություն չի պարունակում: Մի կողմում պատկերված է հեծյալ, կանանց և երեխայի պատկերաքանդակներով, հակառակ երեսին՝ երեք խաչերի բարձրաքանդակներ: Եզրամասերը զարդանախշված են:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   19-րդ դար, 1804թ.

Տապանաքարը կերտված է կրաքարից, արտաքուստ՝ մոխրագույն է: Աչքի է ընկնում որսի տեսարանի պատկերաքանդակով, որը եզակի է տարածաշրջանում: Հակառակ երեսին պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Հուշարձանը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում երեք մեծ խաչերի բարձրաքանդակներով, որոնք միահյուսված են: Դրանց երկու կողմերում պատկերված են հինգ փոքր խաչեր:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Տապանաքարը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում երեք մեծ խաչերի բարձրաքանդակներով: Եզրամասերը զարդանախշված են:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   18-րդ դար

Հուշարձանն ուշագրավ է նմանատիպ հուշարձանների շարքում իր պատկերաքանդակներով, ոչ միայն երկնային մոլորակները խորհրդանշող շրջանակներ են, այլև հեծյալ, նրան դիմավորող մարդկանց պատկերներ:

Մանրամասն...
Տապանաքար " Ս. Եղիշե "
Տապանաքար " Ս. Եղիշե " ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆ –Ղուզե Ճարտար գյուղ
Ժամանակը՝   17-րդ դար

Տապանաքարը կերտված է կրաքարից: Աչքի է ընկնում երեք մեծ խաչերի բարձրաքանդակներով և ութ փոքր խաչապատկերներով: Եզրամասերը զարդանախշված են: Ստորին հատվածը վնասված է, պարունակում է արձանագրություն:

Մանրամասն...
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

© 2012. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արգելվում է տեղադրված լուսանկարների վերարտադրումը, տարածումը, նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը, ինչպես նաև այլ եղանակներով օգտագործումը, եթե մինչև նման օգտագործումը ձեռք չի բերվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության "Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն" ՊՈԱԿ-ի գրավոր թույլտվությունը